Szerelemre vágyó kannibálok

44933258_1881476255222255_7989360128065273856_n44897466_1881476581888889_340683119520645120_n

Szatmármegyei Közlöny, 1912, 38. évfolyam, 40. szám, október 6.

Reklámok

Magyar úti leírások és regényirodalom a gyarmati világról

43629055_1877914702245077_1877258303034097664_n

Összegyűjtöttem egy kb. 800 könyvnyi adatbázist a (poszt)koloniális világról szóló, magyar szerzőktől származó vagy magyar nyelvre lefordított úti leírásokból és regényirodalomból – kiadási adatokkal (szerző, fordító, évszám, kiadó, oldalszám, sorozat, link) és borítóképekkel. Köztük vannak ponyvák és tudományos munkák is, 19. század közepi írások és egészen a rendszerváltásig (1989) megjelenő szövegek, illetve másodlagos irodalom is erről a témáról. A legtöbbet ebben az antikvarium.hu adatbázisa segített! Ezekből is fogok mazsolázni a Magyar Kritikai Geográfusok Fóruman indított blogsorozatomhoz, amely Magyarország és a gyarmati világ viszonyával foglalkozik!


– ENGLISH VERSION –

HUNGARIAN TRAVEL AND NOVEL WRITING ABOUT THE COLONIAL WORLD

I compiled a database with around 800 books about the (post)colonial world, mostly travelogues and novels written or translated by Hungarians – with book covers and pubication details (author, translator, date, publisher, length, series, link). These books range from pulp fiction and scientific studies, mid-19th century writings up until the system change (1989), and include secondary literature on the topic. My greatest help in this work was the database of antikvarium.hu! I will present some of these books in my blog series shared on the Forum for Hungarian Critical Geographers, which is about how Hungary related to the colonial world!

Gyarmati tudást termelő magyar geográfusok

44203332_2096419793744870_8158127041145733120_n
1935-ben a neves geográfus, Kádár László jelentetett meg egy tudományos ismeretterjesztő magazinban, a Búvárban cikket Afrika gyarmatosításának a történetéről. Néhány évvel később a magyar gyarmati tudástermelés az olasz és német gyarmati érdekek propagálása felé fordult, és élesszavú geopolitikusok (mint a németbarát Kalmár Gusztáv) kezdték mérlegelni, hogy Magyarország hogyan tudna ezen hatalmak afrikai térnyerésének farvizén érvényesülni. Ugyanabban az évben Kádár egy másik cikket is írt az olasz gyarmatosításról és Abesszíniáról, amit nemsokára lerohant az olasz hadsereg. Még Kádár viszonylag leíró és mértéktartó elbeszélését, amelyben olykor-olykor felbukkan az afrikai népek szabadságával szembeni halovány szimpátia is, lényegében nagy eurocentrikus narratívák uralják. Minden történelmi eseményt pusztán az európai hatalmak racionális és felvilágosult “döntéseire” vezet vissza, miközben az afrikai népek érdekeit, cselekedeteit és ellenállását elhallgatja. Afrika gyarmatiság előtti történelmét félreteszi, és az európaiak késői területi gyarmatosítását (a 19. század végétől) mindössze éghajlati és földrajzi tényezőkkel magyarázza, holott a valóságban az európaiak erős ellenállásba ütköztek a felfegyverzett afrikai államok részéről:

“Ennek az oka elsősorban a kontinens felszíne és éghajlata: partjai majdnem kivétel nélkül meredek, magas partok, amelyekre nehéz felkapaszkodni, a folyók is vízesésekkel zuhognak alá közvetlenül a torkolatuk előtt is, és így víziúton sem lehet a szárazföld belsejét megközelíteni. Északon a Szahara széles sivatagja is megközelíthetetlenné teszi az értékes Szudánt. Délen pedig a gyilkos trópusi klíma is erősen hátráltat. Ez magyarázza meg azt, hogy amikor Amerikában és Indiában már virágzó ültetvények voltak, Afrikát csak munkásembert szolgáltató kontinensnek tekintették és tovább nem érdeklődtek iránta.” (681. o.)– ENGLISH VERSION –


HUNGARIAN GEOGRAPHERS PRODUCING COLONIAL KNOWLEDGE

In 1935, the noted geographer László Kádár published in a popular scientific magazine, Búvár about the history of colonizing Africa. A few years later Hungarian colonial knowledge production turned towards propagating Italian and German colonial interests, with rabid geopoliticians (such as the pro-German Gusztáv Kalmár) calculating how Hungary could follow up on the their promising trajectories in Africa. In the same year, Kádár also wrote another article about Italian colonies and Abyssinia, a country which was soon occupied by the Italian army. Even in Kádár’s rather descriptive and moderately toned account on African colonization, which was sprinkled with traces of distanced sympathy towards African independence, we can see grand Eurocentric narratives unfold. All historical events are simply based on the rational and enlightened “decisions” of European powers, without any account of the interests, actions and resistance of African people. The precolonial African history is sidelined, and the late territorial acquisitions of colonies in the continent (from the late 19th century) is explained by climatic and geographical factors, while Europeans met with the strong resistance of militarized African states:

“The main reason for this is the continent’s relief and climate: its shores are almost exclusively high and steep, which are hard to climb, and rivers plunge down in waterfalls even near the mouth, thus the internal lands cannot be reached through waterways. In the north, the wide desert of the Sahara makes the valuable Sudan inapproachable. In the south, the devastating tropical climate also forms an impediment. This explains that while in America or India there were already blooming plantations, Africa was seen as a continent offering manpower and remained of no further interest.” (p. 681)

How the Polish gold train got stuck in French Africa during WWII

polish_gold_cover

I just read about the Polish banker and economist Leon Barański (1895-1982), who worked as an expert and permanent representative of the World Bank in Ghana during 1962-1964. Then through his biography, I bumped into this epic story of how the Polish Bank tried to save its gold during World War Two, a process which Barański organized as the bank director. This was a truly geographical history: the plan was to evacuate the gold from France to the United States of America. In August 1939, the Polish Central Bank had gold resources with a value of 463.6 million zlotys, ca. 87 million USD, weighing 79.5 tonnes. Most of the bank’s treasury got transported to Romania, then from Constanza to Turkey to Syria to Lebanon (then French colony) to France. But the Romanians left 4 tonnes in the National Bank of Romania, where it survived the war. The Communists who ruled Poland had no knowledge of the gold in Romania, which was hid in the Tismana Monastery on Starmina Mountain, and this news only reached Warsaw in October 1945. A complicated lawsuit and negotiation commenced until the gold finally arrived in Warsaw on 18 September 1947.

But in France, as the Germans occupied the country during 1940, the Polish gold was only sent out from the country on 17 June, and not to the USA or the French Antilles, but to Dakar in West Africa, and further to Fort Kayes (Mali) deep in the French Sahara. After the French surrendered on 22 June, the emigré Polish Bank’s demands to retrieve the gold from the French proved effortless, and de Gaulle’s Vichy Government, which promised to return the gold, failed to take possession of Dakar. Since the French later denied that the gold was still in West Africa, the Polish made the US government sue the Banque de France and seize its assets in New York. In the fall of 1942, after the invasion of North-West Africa by the Allied Forces under operation “Torch”, one of the directors of the Polish Bank, Major Stefan Michalski, was sent on a mission to Algiers on 13 February 1943 to find out if the Polish gold was still in West Africa. Eventually the French admitted it was in Kayes, and after Polish inspection the gold was transported back to Dakar in 1944, so it may head off to the USA. However, the French Committee of National Liberation debated the release of the gold by arguing that if the Polish government-in-exile were not able to return to Poland and a Russian-backed government were established there, then this government would undoubtedly ask for the return of the Polish Bank’s gold. Eventually the gold was taken over by a special committee of the Polish Bank led by director Michalski in February and March 1944.

polish_gold_sahara.jpg

The Sahara in Algeria. Photo: National Digital Archive

You can read more about this history here:

https://www.nbp.pl/…/Bankoteka_4_September_2014_internet.pdf
Rojek, W. (2000): Odyseja skarbu Rzeczypospolitej. Wyd. Literackie, Kraków.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Leon_Bara%C5%84ski_(bankier)

The Ghana Job: Opening Socialist Hungary to the “Developing World”

ghana-job-cover

17 April 5:30 PM

Rutgers_University_with_the_state_university_logo.svgSeminar Room
Department of Sociology
Rutgers University
26 Nichol Ave
New Brunswick, NJ 08901

facebook event

Why was Hungary interested in the decolonized “developing world”? What does this episode of Eastern European history tell us about shared postcolonialities, transnational interconnectivity, and semiperipheral positioning or development strategies? My talk introduces why and how socialist Hungary decided to develop foreign economic relations with decolonized countries, which in turn facilitated a new orientation towards the world and the emergence of Hungarian development expertise towards developing countries.

My study investigates the Centre for Afro-Asian Research (CAAR) founded at the Hungarian Academy of Sciences in 1963 (in 1973 renamed as the Institute for World Economy, IWE) parallel to similar institutions founded internationally at that time. CAAR was established as a government think tank by József Bognár, who was a close friend to Prime Minister János Kádár and a hugely important figure in socialist era Hungarian reform economics and foreign economic policy-making. The associates of CAAR and IWE promoted export-oriented growth and fabricated new geographical development concepts as alternatives to the dichotomous Cold War categories of “capitalist” and “socialist” worlds in order to reposition Hungary in the world economy. The institute evolved out of the “Ghana job”: during his Eastern European round-trip president Kwame Nkrumah asked Bognár and his team of economists to develop the First Seven-Year Plan of Ghana in 1962.

During the Nkrumah period, the pan-Africanist, African socialist and Non-Aligned country of Ghana became a transnational hub of various experts and intellectuals, and a contested site not only of conflicting and intertwined “socialist” and “capitalist” views on development, but also of intensive cooperation and competition between Eastern Bloc countries in asserting their influence in the decolonized world. With Bognár’s assignment, the issue of “poorly developed countries” ignited the comparative reconceptualization of development histories in Hungary and led to exporting the Hungarian development model to the “Third World” based on the discourse of anti-imperialism, socialist solidarity and shared postcolonial histories.

In this context, I interpret the “Ghana job” from a postcolonial and world-systemic perspective as situated in a complex web of transnational relations, and point out Ghana’s decisive role in opening semiperipheral Hungary towards the global periphery during the 1960s by generating a field of development expertise, which enabled entrance into a new market of transnational development consultancy.

Download flyer (.pdf).

This research received support from the “NKFIH K No. 115870” project entitled “Contemporary theories of space and spatiality in the Central Eastern European context” (“Kortárs térelméletek közép-kelet-európai kontextusban”) funded by the National Research, Development and Innovation Office (NRDIO) in Hungary.

Two new abstracts sent to ICHG2018 and AAG2018

My latest plan is to send two abstracts to the 17th International Conference of Historical Geographers in Warsaw, July 15-20 and one – the latter abstract here provided – to the Association of American Geographers Annual Meeting in New Orleans, April 10-14 in 2018. In the first case, the first abstract will hopefully be part of the following session:

– SESSION –

Global Histories of Geography 19301990

Convenors: Ruth Craggs (King’s College London) and Hannah Neate (Manchester Metropolitan University)

Reflecting on the key centres associated with the emergence of geography as a spatial science in the 1960s Barnes (2002, 508) remarked: “Why are places in Africa not on there, or Asia, or Australasia?” thereby highlighting significant gaps in disciplinary histories and accounts of geography’s development in the second half of the twentieth century. By way of response, this session aims to highlight work into the ‘global’ histories of geography in the period 1930-1990, a period marked by geopolitical transitions including WWII, decolonization and the end of the Cold War.  We are looking to make links with scholars who are carrying out research on the history and practice of geography, specifically in submissions that explore scholarly communities of geographers whose contribution to the development of geography in the twentieth century often goes unrecognised in the ‘canon’ of geographical research.

Possible themes for papers:

  • Papers focusing on geographers from the global South, Indigenous geographers in settler states, Asian geographies and geographers, geographers from the former Eastern Block
  • Biographies of individuals or groupings of geographers
  • Accounts that highlight how geography was being pursued in other ‘centres’
  • The role and development of national and international disciplinary associations and networks
  • Geographical knowledge, expertise and intersections with decolonization and the end of the Cold War

– ABSTRACTS –

Historical geographies of the “quantitative revolution”: Towards a transnational history of central place theory

Geography’s “quantitative revolution” has been a true textbook chronicle in the discipline’s canonical history. However, historical research has only recently seriously begun to unravel the geographical contexts of its emergence, which is complicated by the simplified narratives that emerged in critical revisionism from the 1970s. This paper offers an interpretative framework from the perspective of the historical geographies of scientific knowledge (HGSK), by focusing on Christaller’s central place theory (CPT) to deconstruct the common Anglo-American narrative, arguing that it has concealed other contexts in the “Second” and “Third” worlds. Early applications (especially in Germany, Poland, Netherlands, Israel) and the wider European discourse of “central places” call for a reevaluation of the canonized narratives of CPT. The globalization of CPT is interpreted through the rising American hegemony in the early Cold War era, which led to the Americanization of German location theories in modernization theory discourse. Networks behind the American, British and Canadian centres show the importance of European locations, such as the Swedish hub in Lund, and the “planning laboratories” of Asian, South American and African contexts after decolonization. Soviet and Eastern Bloc reformism and the institutionalization of regional planning from the late 1950s summoned CPT in the service of centralized state planning, and ignited debates of adaptability between “socialist” and “capitalist” contexts. By reflecting on some of these cases, this paper argues for a transnational history of CPT by readdressing issues of narrativity and historical periodization, and shows the need for provincializing and decolonizing dominant Anglo-American geographical knowledge production.

 

“The Ghana job”: Opening Hungary to the developing world

Based on interviews, archival and media sources, this paper looks at how post-WWII socialist Hungary developed foreign economic relations with decolonized countries, by focusing on the emergence of Hungarian development and area studies and development advocacy expertise towards developing countries. The paper’s case study is the Centre for Afro-Asian Research (CAAR) founded at the Hungarian Academy of Sciences in 1963 – from 1973 the Institute for World Economy (IWE) – parallel to similar institutions founded in the Soviet Union and other Eastern Bloc states. CAAR was established as a government think tank by József Bognár, a close friend to Prime Minister János Kádár and perhaps one of the most important figures in socialist era Hungarian reform economics and foreign policy-making. The institute rose as a consequence of the “Ghana job”: Hungarian economists led by Bognár developed the First Seven-Year Plan of Ghana in 1962. The associates of CAAR and IWE promoted export-oriented growth against import-substitution industrialization and summoned geographical development concepts such as “poorly developed countries”, “dependency”, “semiperiphery”, “open economies”, or “small countries” as alternatives to the Cold War categories of “capitalist” and “socialist” world systems. This shift in geographical knowledge production is connected to the geopolitical contexts of the Sino-Soviet split, the Khrushchevian “opening up” of foreign relations, the emergence of the “Third World”, and also the 1956 revolution in the case of Hungary. The role of Ghana and the Eastern Bloc is connected to the 1960s wave of transnational development consultancy and strategies of “socialist globalization”.

Hungary and Ghana, 1950s-1960s

21083554_1409636279072924_5180471301300472123_oMy research report to the Open Society Archives turned out to be a draft of a lengthy working paper that summarizes some of the materials I have been working with. You can read about my OSA research proposal here.

Even from this vastly text I had to leave out a lot of other materials. Unfortunately I will only have time to work again on this later, so I decided to share here some thoughts that could not be included.

One of the books that were very influential to me (but haven’t included into the draft) gave me a great overview of the early Eastern European relations towards decolonizing/ed Africa (the “Third World”). What I find most interesting is not only the relative autonomy of the Eastern Bloc in developing their foreign relations, but also the continuities between previous colonial era and postcolonial relations. Another issue is the role of China, not only how the Sino-Soviet split influenced the Soviet Union to maintain the relative autonomy of the Eastern Bloc, but also China’s early postcolonial trajectories in gaining a foothold in Africa.

africa_communist

“By 1958, well before substantial new opportunities arose south of the Sahara, East Europe’s trade with Asia, the Middle East, and some parts of Africa was already greater than that of the Soviet Union; ithad more than doubled since 1954 and amounted to approximately five per cent of the area’s total trade. Some of this commercial activity, of course, was no more than a partial return to normal trade patterns that had been interrupted by the war and later inhibited for political and ideological reasons. Yet the very fact that old patterns existed and could be resumed was important, since the arrival of East European traders and governmental representatives in Africa did not appear to the new states as a novel or menacing overture, but rather as a natural resumption of established policies.”

— Robert and Elizabeth Bass: Eastern Europe, in: Zbigniew Brzezinski: Africa and the Communist World, Hoover Institution, 1963, p. 88.

Hungarian development experts worked on the First Seven-Year Plan of Ghana

20993964_1407344005968818_1387830529126103512_nA magyar közgazdász delegáció megérkezése Accrába 1962-ben, hogy kidolgozzák Ghána hétéves tervét. Balról jobbra: Bácskai Tamás (Bognár asszisztense, egyetemi docens), Kós Péter (nagykövet), Kwame Nkrumah (a Ghánai Köztársaság elnöke), Bognár József (főtanácsadó), Székely Gábor (Bognár asszisztense, mérnökközgazdász).

The Hungarian delegation of economists arrive in Accra to develop Ghana’s First Seven-Year Plan in 1962. From left to right: Tamás Bácskai (Bognár’s assistant, associate professor), Péter Kós (first ambassador), Kwame Nkrumah (President of the Republic of Ghana), József Bognár (chief advisor), Gábor Székely (Bognár’s assistant, economic engineer).

Magyar Hírek, 1962. május 1.